top of page
adviesenondersteuning.jpg

Advies en ondersteuning

Bij het GAZO-depot hoort ook advies en ondersteuning.
Je kan er terecht voor:

  • Advies over preventieve conservering van onroerend erfgoed.

  • Wetenschappelijke begeleiding en advisering inzake de      bewaring van archeologische ensembles.

  • Aanleveren van gegevens in verband met de depotwerking en  deelname aan studies.

  • Uitlenen van collectiestukken voor wetenschappelijk onderzoek  en tentoonstellingen.

  • Begeleiding van studenten tijdens een depotstage, bachelor- of masterproef en begeleiding van vrijwilligers binnen de depotwerking.

Publiekswerking

Het uitbouwen van een kwalitatieve publiekswerking is één van de kerntaken van het GAZO-depot. Dit doen we door het meewerken aan verschillende projecten en evenementen zoals Archeologiedagen en Open Monumentendag.

bottom of page