top of page

Over het depot

In het GAZO-depot worden onroerend erfgoedobjecten,
zoals bijvoorbeeld archeologische ensembles, archeologische
artefacten of onderdelen van beschermd onroerend
erfgoed kwalitatief en duurzaam bewaard.

Er is de mogelijkheid om zowel tijdelijk (bv. door verbouwingswerken of calamiteiten) als langdurig (bv. vondsten
uit een opgraving waarbij de originele context werd vernietigd) vondsten in bewaring te geven.

Voor het aanleveren van de vondsten moet er wel duidelijkheid bestaan over het eigendomsstatuut van het vondstenmateriaal.

 

rekken2.jpg

Hoe doen we dat?

Het onroerend erfgoeddepot is aangepast voor langdurige opslag. In de ruimte wordt gewerkt volgens de principes van gescheiden opslag (per materiaalcategorie zoals bijvoorbeeld metaal, aardewerk, glas, beendermateriaal, enz…) met gecontroleerde bewaaromstandigheden.

 

Gecontroleerde bewaaromstandigheden worden zowel in de ruimte (geklimatiseerde opslagruimte) als in de opslagmethode (aangepaste verpakking) bereikt.

 

Op deze manier wordt er preventieve conservatie toegepast om zo de toestand van de onroerend erfgoedobjecten te stabiliseren en ze voor de toekomstige generaties te bewaren.

In dit filmpje kan je alvast bekijken hoe de vondsten van de opgraving van de Groenmarkt worden bewaard.

 

foto3.jpg
bottom of page