Nieuws

20210916_104939.jpg

DNA-onderzoek

Onderzoekers van de K.U. Leuven voeren DNA-onderzoek uit op het skeletmateriaal afkomstig van de archeologische opgraving van de Groenmarkt te Sint-Truiden.

Het onderzoek focust zich op de genetische variatie van de middeleeuwse populatie in Sint-Truiden, begraven rond de O.L.V-kerk over een periode van ongeveer 600 jaar  (1100-1700 na Chr.). Het onderzoeksdoel is het achterhalen van de impact van grote demografische gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld oorlogen, hongersnoden en epidemieën op de continuïteit, verwantschap, mobiliteit en gezondheid binnen een groeiende middeleeuwse stadspopulatie in West-Europa. Naast het verzamelen van archeologische, genealogische en historische gegevens, zullen er genoomsequenties  van 300-400 individuen worden gegenereerd voor analyse van de variatie binnen menselijk en pathogeen DNA.

De resultaten zullen vergeleken worden met de resultaten van gelijkaardig onderzoek van andere archeologische opgravingen in Europa. Door een vergelijking te doen met modern DNA, kan er achterhaald worden in hoeverre verwantschap in lokale populaties bestaat en kan dit ook worden opgenomen in medische studies.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door professor in de menselijke evolutionaire genetica, Toomas Kivisild (Universiteit van Tartu, Estland ), professor Maarten Larmuseau (K.U. Leuven) en Dr. Christina Scheib (Universiteit van Tartu, Estland). Om dit onderzoek te financieren is een FWO-beurs (Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek) verkregen door het onderzoeksteam.

Dit onderzoek ligt volledig in lijn met de doelstellingen van het GAZO-depot om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te ondersteunen. Op deze manier raken de bewaarde collecties niet weggeborgen en vergeten in het onroerenderfgoeddepot van Sint-Truiden.

Sint-Truiden Ondergronds

Ter gelegenheid van de Archeologiedagen op 20, 21 en 22 mei 2022 stelde de stad Sint-Truiden de nieuwe wandeling ‘Sint-Truiden Ondergronds’ voor. 
Deze wandeling maakt nu permanent deel uit van het toeristisch aanbod van de stad. 


Via de ‘izi.TRAVEL’ app of een klassieke wandelkaart ga je op een archeologische ontdekkingstocht langs archeologische sites en oude stadspoorten van Sint-Truiden. De wandeling start op de Groenmarkt, passeert de beschermde archeologische site van de Abdij en volgt het tracé van de middeleeuwse stadsomwalling. Onderweg krijg je via je smartphone uitleg over de oude restanten, het archeologisch onderzoek en de vondsten aan de hand van teksten, geluidsfragmenten, oude kaarten en foto’s.

 

Via de app neem je – tijdens je wandeling – deel aan een leuke quiz om zo je opgedane kennis te testen. Het tracé volgt voornamelijk verharde wegen, telt 4,2 km en duurt ongeveer 2 uur.
                                                                                                                                        
De wandelkaart kan bij Toerisme Sint-Truiden gekocht worden en de app kan gratis geïnstalleerd worden. 
Voor meer info over de installatie van de app op je smartphone: klik hier of ga naar de webpagina. 

Tip
Met de wandelkaart krijg je toegang tot verschillende monumenten op de route zoals oa. de ondergrondse crypte van de abdij en de Kapucijnenkapel. Op deze locaties kan je nog meer van het archeologisch verleden van de stad ontdekken. In de Kapucijnenkapel is een maquette opgesteld van de vroegere stadsomwalling.

AfbeeldingFolder.jpg
Barcode.jpg

Wist je dat er momenteel binnen het werkingsgebied van het GAZO-depot

slechts één beschermde archeologische site is? De Benedictijnenabdij Sint-Trudo te Sint-Truiden

is namelijk sinds 2017 beschermd als archeologische site.

Wat is een beschermde archeologische site?

Vlaanderen beschermt belangrijke archeologische sites om ze te bewaren voor toekomstige

generaties, want deze sites zijn onvervangbare bronnen, van onschatbare waarde voor onze

kennis over het menselijk verleden. Er moet dan ook zeer voorzichtig mee omgegaan worden.

Dit gebeurt in de eerste plaats door bewaring ter plaatse op lange termijn na te streven (in situ).

Enkel wanneer dit onmogelijk is, bijvoorbeeld daar waar ontwikkeling en bouwprojecten gepland

staan, gaan we over tot een optimaal behoud van de erfgoedwaarden ex situ.

Dat betekent dat er een onderzoek plaatsvindt in de vorm van een opgraving.

Opgraven betekent echter ook fysieke vernieling. De vondsten blijven over, maar de sporen,

de verkleuringen en de structuren verdwijnen voorgoed.

 

Bij de bescherming wordt soms een overgangszone ingesteld: dat is een afsluitend afgebakend gebied dat de erfgoedwaarde van de archeologische site ondersteunt en helpt voorkomen dat ze bedreigd zou worden.

Ook is de historische stadskern van Sint-Truiden vastgesteld als archeologische zone. De historische stadskern is een grote en complexe archeologische zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen, namelijk de middeleeuwse omwalling.

Meer info? Ga dan naar: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/21131  of  https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/12/STUA012-001.pdf

Wist je dat?

Afbeelding1.jpg

Welkom vrijwilligers

In het onroerenderfgoeddepot GAZO komen tweewekelijks vrijwilligers langs om te helpen met verschillende taken in het depot.

 

Onze vrijwilligers helpen de depotbeheerder met taken zoals het verpakken, digitaliseren, inventariseren, fotograferen en in de rekken plaatsen van archeologische vondsten in het depot.

Momenteel zijn ze volop bezig met het herverpakken van archeologische objecten uit verschillende archeologische onderzoeken. Hier zie je ze het menselijk skeletmateriaal van de Groenmarkt herverpakken van de zuurvrije kartonnen dozen naar de plastic euronormdekselbakken. 

20220425_103104.jpg
fotovrijwilligerswerk.jpg

Gezocht: helpende handen in het GAZO-depot

Ben je een erfgoedliefhebber en wil je graag vrijwilligerswerk doen in het gloednieuwe onroerenderfgoeddepot GAZO te Sint-Truiden? We zoeken steeds helpende handen voor verschillende taken zoals het verpakken, digitaliseren, inventariseren, fotograferen en in de rekken plaatsen van archeologische vondsten in het depot.

Meer info via info.gazodepot@sint-truiden.be!

GAZO-depot erkend als onroerenderfgoeddepot

De Vlaamse overheid heeft het GAZO-depot nu ook officieel erkend als onroerenderfgoeddepot. Hierdoor beschikt Sint-Truiden als eerste in Limburg over een erkend onroerenderfgoeddepot.

Het GAZO-depot staat in voor het beheer en het kwalitatief en duurzaam bewaren van onroerend erfgoed en zorgt er voor dat het rijke verleden van de regio Sint-Truiden, Alken, Borgloon, Gingelom en Heers in de allerbeste omstandigheden worden bewaard. De stad Sint-Truiden heeft ook een subsidieaanvraag ingediend. Deze subsidie zal geïnvesteerd worden in de werking en de verdere uitbouw van het onroerenderfgoeddepot.

Lees hier het volledige artikel van Het Belang van Limburg


Bekijk hier de reportage van VRT Nieuws.

 

Hier vind je een overzicht van de andere erkende onroerenderfgoeddepots in Vlaanderen.

Erkende OE-depots Vlaanderen.jpg