top of page
rekken2.jpg

Over het depot

In het GAZO-depot worden onroerend erfgoedobjectenzoals bijvoorbeeld archeologische ensembles, archeologische artefacten of onderdelen van beschermd onroerend erfgoed kwalitatief en duurzaam bewaard.

 

Er is de mogelijkheid om zowel tijdelijk (bv. door verbouwingswerken of calamiteiten) als langdurig (bv. vondsten uit een opgraving waarbij de originele context werd vernietigd) vondsten in bewaring te geven. 

Voor het aanleveren van de vondsten moet er wel duidelijkheid bestaan over het eigendomsstatuut van het vondstenmateriaal.

Erkend Onroerenderfgoeddepot

Sinds 2021 is het GAZO-depot erkend door Vlaanderen als onroerenderfgoeddepot. Als erkend onroerenderfgoeddepot staat het GAZO-depot in voor het beheer en de ontsluiting van de archeologische ensembles en onderdelen van beschermd onroerend erfgoed binnen het werkingsgebied. 

Het GAZO-depot maakt deel uit van het Vlaams Depotnetwerk

Het Vlaams Depotnetwerk verenigt alle erkende onroerenderfgoeddepots en vormt een platform om het deponeringsproces te stroomlijnen en afgestemd advies te leveren over deponering, bewaring en selectie. 

301151355_124411123679188_7796693635295893800_n_edited.jpg
rekken2_edited.jpg

Hoe doen we dat?

Het onroerend erfgoeddepot is aangepast voor langdurige opslag. In de ruimte wordt gewerkt volgens de principes van gescheiden opslag (per materiaalcategorie zoals bijvoorbeeld metaal, aardewerk, glas, beendermateriaal, enz…) met gecontroleerde bewaaromstandigheden.

 

Gecontroleerde bewaaromstandigheden worden zowel in de ruimte (geklimatiseerde opslagruimte) als in de opslagmethode (aangepaste verpakking) bereikt.

 

Op deze manier wordt er preventieve conservatie toegepast om zo de toestand van de onroerend erfgoedobjecten te stabiliseren en ze voor de toekomstige generaties te bewaren.

In het filmpje hieronder kan je alvast bekijken hoe de vondsten van de opgraving van de Groenmarkt worden bewaard.

bottom of page