Wat doen we?

In het GAZO-depot worden onroerend erfgoedobjecten, zoals bijvoorbeeld archeologische ensembles, archeologische artefacten of onderdelen van beschermd onroerend erfgoed kwalitatief en duurzaam bewaard.

Er is de mogelijkheid om zowel tijdelijk (bv. door verbouwingswerken of calamiteiten) als langdurig (bv. vondsten uit een opgraving waarbij de originele context werd vernietigd) vondsten in bewaring te geven. 

​Voor het aanleveren van de vondsten moet er wel duidelijkheid bestaan over het eigendomsstatuut van het vondstenmateriaal.

Thema's

Downloads

Naar top