top of page
  • AM

Wist je dat?

Bijgewerkt op: 28 mrt.

Wist je dat er momenteel binnen het werkingsgebied van het GAZO-depot

slechts één beschermde archeologische site is? De Benedictijnenabdij Sint-Trudo te Sint-Truiden

is namelijk sinds 2017 beschermd als archeologische site.


Wat is een beschermde archeologische site?


Vlaanderen beschermt belangrijke archeologische sites om ze te bewaren voor toekomstige

generaties, want deze sites zijn onvervangbare bronnen, van onschatbare waarde voor onze

kennis over het menselijk verleden. Er moet dan ook zeer voorzichtig mee omgegaan worden.

Dit gebeurt in de eerste plaats door bewaring ter plaatse op lange termijn na te streven (in situ).

Enkel wanneer dit onmogelijk is, bijvoorbeeld daar waar ontwikkeling en bouwprojecten gepland

staan, gaan we over tot een optimaal behoud van de erfgoedwaarden ex situ.

Dat betekent dat er een onderzoek plaatsvindt in de vorm van een opgraving.

Opgraven betekent echter ook fysieke vernieling. De vondsten blijven over, maar de sporen,

de verkleuringen en de structuren verdwijnen voorgoed.

Bij de bescherming wordt soms een overgangszone ingesteld: dat is een afsluitend afgebakend gebied dat de erfgoedwaarde van de archeologische site ondersteunt en helpt voorkomen dat ze bedreigd zou worden.

Ook is de historische stadskern van Sint-Truiden vastgesteld als archeologische zone. De historische stadskern is een grote en complexe archeologische zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen, namelijk de middeleeuwse omwalling.


​Meer info? Ga dan naar: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/21131 of https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/12/STUA012-001.pdf


16 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page