Vlaams Depotnetwerk lanceert nieuw registratiesjabloon

Gepubliceerd op  donderdag 2 mei 2024 om 10u06
Het Vlaams Depotnetwerk introduceert een vernieuwd registratiesjabloon voor de overdracht van archeologische ensembles aan depots. Dat in lijn met de Code Goede Praktijk en verrijkt met de thesauruslijsten van het agentschap Onroerend Erfgoed. Het sjabloon is een update van de versie van 2014.

Bij archeologisch onderzoek komen vondsten en stalen aan het licht, maar worden ook heel wat data geregistreerd. Uitvoerders van archeologisch onderzoek registreren weliswaar dezelfde informatie, maar hanteren daarbij uiteenlopende formats en werkwijzen. Om al deze informatie op een gestructureerde wijze te kunnen capteren, werkt het Vlaams Depotnetwerk voor de overdracht van een archeologisch ensemble met een registratiesjabloon. 

Dit sjabloon dateert inmiddels uit 2014 en was dringend aan herziening toe. Het Vlaams Depotnetwerk ontwikkelde daarom, in nauwe samenwerking met de VONA, een nieuw en geactualiseerd registratiesjabloon, dat afgestemd is op de Code Goede Praktijk en waarin voortaan ook de thesauruslijsten van het agentschap Onroerend Erfgoed opgenomen zijn. 

Door meer nadruk te leggen op het collectieniveau en door de integratie van de thesauruslijsten streven we naar een betere afstemming met andere informatieplatformen zoals de Centraal Archeologische Inventaris. Het geactualiseerde registratiesjabloon vergroot zo de mogelijkheden om informatie tussen platforms uit te wisselen en om de archeologische ensembles inhoudelijk beter te ontsluiten.

Vanaf wanneer gebruik je het nieuwe registratiesjabloon?

  • Periode 1 mei – 1 september 2024: zowel het oude als het nieuwe registratiesjabloon kan aangewend worden bij de overdracht van archeologische ensembles aan het GAZO-depot; het nieuwe sjabloon kan dus reeds gebruikt worden, maar dat is geen verplichting;
  • Vanaf 1 september 2024: het nieuwe registratiesjabloon wordt aangewend voor overdrachten aan het GAZO-depot; 

Het nieuwe registratiesjabloon kan je via de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed downloaden. 

Naar top