Erkend onroerenderfgoeddepot

Sinds 2021 is het GAZO-depot erkend door Vlaanderen als onroerenderfgoeddepot. Als erkend onroerenderfgoeddepot staat het GAZO-depot in voor het professioneel beheer en de ontsluiting van archeologische ensembles en onderdelen van beschermd onroerend erfgoed binnen het werkingsgebied. 

​Het GAZO-depot maakt deel uit van het Vlaams Depotnetwerk.

Het Vlaams Depotnetwerk verenigt alle erkende onroerenderfgoeddepots en vormt een platform om het deponeringsproces te stroomlijnen en afgestemd advies te leveren over deponering, bewaring en selectie. 

Naar top